Nasza Parafia

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w.  św. Antoniego Padewskiego w Parowej,

Parowa 106,  59-724 Osiecznica,  Tel/fax.  757321886.

 

 


 

Rys Historyczny.

    Kościół parafialny w Parowej zbudowany został przed rokiem 1215. O ciągłości istnienia świątyni na tym miejscu świadczy zachowana inskrypcja umieszczona na dzwonie znajdującym się na wieży kościoła. Wskazuje ona, że dzwon odlany został w 1498 roku. W 1530 roku przeniknęły do Parowej idee reformacji. Powstała w związku z tym parafia ewangelicka przejęła w posiadanie tutejszą świątynię. W 1544 roku parowskiego kapłana wyswięcił  w Wittenberdze sam Marcin Luter. W 1788 roku kościół został rozbudowany. Imponująca wieża z piaskowca o wysokości 62 metry dobudowana została w 1901 roku. Kościół pozostawał świątynią ewangelicką do 1945 roku. Od 18.07.2000 roku kościół znajduje się w rejestrze zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

 

 

Kościół w okresie międzywojennym i dziś.

 

Nowy Wiek.

    Pod koniec ubiegłego wieku kościół był mocno zaniedbany pod względem technicznym  jak i wizualnym.  Z początkiem  tego stulecia kolejni proboszczowie i rada parafialna konsekwentnie realizowali remonty budynku. Dzięki środkom zewnętrznym , funduszowi odnowy zabytków sakralnych utworzonego prze Gminę Osiecznica i zbiórką przeprowadzaną wśród parafian było możliwe przeprowadzanie kolejnych etapów remontu. Obecnie kościół ma nowy dach, nowe tynki wraz z instalacjami elektrycznymi, położona została nowa posadzka oraz kupione zostały nowe ławki. W międzyczasie poddano renowacji  chrzcielnicę,  ambonę, ołtarz który został uzupełniony o barokowy obraz z wizerunkiem patrona parafii. Kościół wzbogacił się również o relikwie św. Antoniego Padewskiego  oraz św. Marii de Mattias patronki ziemi bolesławieckiej. Ukoronowaniem wszystkich prac remontowych była zakończona w 2013 roku renowacja dumy tutejszej parafii organów Conrada Geisslera z Eilenburga. Dzięki  przywróceniu instrumentowi jego dawnej świetności, Parowa stała się ważnym przystankiem na szlaku koncertowym  "Romantyczna trasa organowa po Górnych Łużycach". Pierwszy uroczysty koncert z muzyką epoki romantyzmu, przy licznym udziale zaproszonych gości i mieszkańców odbył się 29 czerwca 2013 roku.

  

Relacja z koncertu.

      29 czerwca w Kościele Parafialnym w Parowej odbył się koncert organowy inaugurujący Romantyczną Trasę po Górnych Łużycach.  Nie przypadkowo koncert zbiegł się z zakończeniem remontu generalnego organów Conrada Geisslera w tutejszym kościele, przeprowadzonego przez znanego  i cenionego organmistrza Adam Wolańskiego z Lubania. Po ponad stu czterdziestu latach od wybudowania przy licznym udziale zaproszonych gości  i mieszkańców, instrument wybrzmiał w pełni swoich możliwości.  Uroczystość rozpoczęła się o 14.30 mszą świętą której przewodniczył  ksiądz Piotr Dębski, muzykolog, referent  d.s. Muzyki Kościelnej w Legnickiej Kurii Biskupiej. W krótkiej homilii podkreślił  duże znaczenie śpiewu i muzyki  w kościele. Podczas mszy na organach grał ksiądz Łukasz Kutrowski, muzykolog Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Następnie Ksiądz Piotr Dębski wygłosił prelekcję na temat organów Conrada Geisslera jego charakterystyce,  budowie  oraz przebiegu prac remontowych. Przybliżył również instrumenty z innych  kościołów na Górnych Łużycach oraz prowadzonych pracach konserwatorskich w obrębie Diecezji Legnickiej.

    Główny koncert wykonał Marek Fronc, absolwent  Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, laureat  międzynarodowych konkursów w Niemczech i Szwajcarii, wykonawca wielu koncertów w Polsce i zagranicą.  Podczas wykonywania utworu Jana Sebastiana Bacha-Toccata i fuga d-moll, organy wybrzmiały całą gamą dźwięków nie słyszanych w tym kościele od dziesięcioleci. Cały koncert zrobił ogromne wrażenie na słuchaczach i zakończył się gromkimi brawami.

  Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem na świetlicy wiejskiej. Podczas poczęstunku Wójt Gminy Osiecznica Waldemar Nalazek podziękował wszystkim zaproszonym gościom z Polski oraz Niemiec z partnerskiej gminy Doberschau-Gaußig,  za wspólne świętowanie tego ważnego wydarzenia. Dziękował wszystkim osobą  zaangażowanym w projekt renowacji organów wspominając również poprzedniego proboszcza, inspiratora projektu księdza Waldemara Ćwiklińskiego.

 

 Galeria zdjęć z koncertu "Romantyczna trasa po Górnych Łużycach", 29 czerwca 2013.