PAROWA

Z lotu paralotni..

Wodny Świat

Kolory Natury

Natura

Mamy jej pod dostatkiem

Parowa

Widok z Długokątów.

Czerna Wielka

Dolina Czernej.

Cichy Zakątek...

Święte Jezioro

Użytek Ekologiczny

Wodny Świat

Święte Jezioro

Asuan

Ostoja Turystyczno-przyrodnicza

Tradycja.

Poświętne

Barwy Jesieni...

Szlaki Gwiazd

Kościół Parafialny

Parowa


Witamy w Parowej !

  Nasza miejscowość jest położona w województwie dolnośląskim w powiecie bolesławieckim w gminie Osiecznica. Parowa znajduje się w samym sercu Borów Dolnośląskich, w jednym z największych zwartych kompleksów leśnych w Europie, objętych programem Natura 2000. Można tu dotrzeć drogą wojewódzką nr 350 od wschodu z Bolesławca, a od zachodu z miejscowości Ruszów. Parowa jest sołectwem, w którego skład wchodzą miejscowości Poświętne i  Bronowiec. Ze względu na tereny leśne całe sołectwo to świetne miejsce letniego wypoczynku ,wypraw turystycznych czy grzybobrania.  Parowa to  wieś ceramiki - drugi największy ośrodek produkcyjny po Bolesławcu, znanej i cenionej na całym świecie tzw. ceramiki bolesławieckiej. Nasza miejscowość słynie także z hodowli ryb (głównie karpia) w stawach rozsianych w okolicznych lasach. Nie przypadkowo takie elemnty jak las, garnek i ryba znalazły się w logotypie Parowej.

Parowa na interaktywnej mapie Gminy Osiecznica:  http://www.lobosoft.pl/osiecznica/

Więcej na temat walorów i atrakcji turystycznych: http://parowa.info.pl/turystyka/ oraz http://www.parowa.info.pl/eko-muzeum/

Ceramiki parowskie: http://www.parowa.info.pl/ceramika/

 

  Parowa, okoliczne lasy, przyroda .

 

 

 

          Odnowa Wsi

 

 

 

Od 2011 roku Sołectwo Parowa uczestniczy w programie Odnowa Wsi Dolnośląskiej realizowanym przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Dolnego Śląska oraz Urzędem Gminy Osiecznica.

 

Czym jest odnowa wsi ?

Według definicji - odnowa wsi to proces kształtowania warunków życia ludzi na obszarach wiejskich, którego animatorem i podmiotem jest społeczność lokalna. Oddziałuje on na standard życia i jego jakość oraz źródła utrzymania mieszkańców, jednocześnie zachowując tożsamość wsi wyrażającą się wartościami życia wiejskiego, wzmacnianiem i rozwojem dziedzictwa duchowego, kulturowego i materialnego wsi.

W praktyce oznacza to że grupa motywuje mieszkańców i realizuje różnego rodzaju inicjatywy na terenie sołectwa np. zorganizowanie wypoczynku dla dzieci podczas wakacji lub ferii zimowych, organizuje różnego rodzaju imprezy, spotkania, przedstawienia, promuje swoją miejscowość jako świetne miejsce wypoczynku, turystyki (publikacje, mapy, tablice info.), zagospodarowuje skwery,  place. Ważnym aspektem jest również zachowanie i wzmacnianie lokalnych tradycji, świąt, promowanie lokalnych produktów spożywczych itp.

 

Jak to wygląda w  Parowej ?

Pierwsze spotkanie odbyło się na początku 2011 roku z moderatorem projektu Krzysztofem Szustką, który nakreślił na czym polega cała inicjatywa. Miesiąc później uchwałą zebrania wiejskiego powołano Grupę Odnowy Wsi, wybrano lidera oraz członków. Następnie odbyła się seria spotkań na których z pomocą moderatorów wypracowano plan działania pod nazwą Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Parowa. Dokument ten analizuje zasoby,  pokazuje słabe i mocne strony naszej miejscowości oraz precyzuje jakie konkretne działania należy podjąć w celu poprawy  naszego bytu materialnego, kulturowego i duchowego. W kwietniu uchwałą zebrania wiejskiego Strategia Rozwoju Wsi została przyjęta.

 

baclofen buy uk buy synthroid from canada clomid serophene buy buy synthroid online no rx buy paxil cr xenical orlistat to buy can you buy doxycycline at walmart how to buy depo-provera in australia kamagra oral jelly kostet buy augmentin 500 ciprofloxacin ophthalmic solution buy baclofen buy uk buy generic paxil no prescription baclofen to buy online buy synthroid 175