DSC_0267WM.JPG

szkoła 3.JPG

DSC_0291WM.JPG

DSC_0294WM.JPG

DSC_0540wm.JPG

DSC_0532wm.JPG

DSC_0314WM.JPG

DSC_0515WM.JPG

DSC_0299WM.JPG

DSC_0546WM.JPG

7cm.jpg

205.jpg

228.jpg

231.jpg

202.jpg

200.jpg

10cm.jpg

9cm.jpg

10M.jpg

9M.jpg

12M.jpg

13M.jpg

Parowa


Witamy w Parowej !

  Nasza miejscowość jest położona w województwie dolnośląskim w powiecie bolesławieckim w gminie Osiecznica. Parowa znajduje się w samym sercu Borów Dolnośląskich, w jednym z największych zwartych kompleksów leśnych w Europie, objętych programem Natura 2000. Można tu dotrzeć drogą wojewódzką nr 350 od wschodu z Bolesławca, a od zachodu z miejscowości Ruszów. Parowa jest sołectwem, w którego skład wchodzą miejscowości Poświętne i  Bronowiec. Ze względu na tereny leśne całe sołectwo to świetne miejsce letniego wypoczynku ,wypraw turystycznych czy grzybobrania.  Parowa to  wieś ceramiki - drugi największy ośrodek produkcyjny po Bolesławcu, znanej i cenionej na całym świecie tzw. ceramiki bolesławieckiej. Nasza miejscowość słynie także z hodowli ryb (głównie karpia) w stawach rozsianych w okolicznych lasach. Nie przypadkowo takie elemnty jak las, garnek i ryba znalazły się w logotypie Parowej.

Parowa na interaktywnej mapie Gminy Osiecznica:  http://www.lobosoft.pl/osiecznica/

Więcej na temat walorów i atrakcji turystycznych: http://parowa.info.pl/turystyka/ oraz http://www.parowa.info.pl/eko-muzeum/

Ceramiki parowskie: http://www.parowa.info.pl/ceramika/

 

  Parowa, okoliczne lasy, przyroda .

 

 

 

          Odnowa Wsi

 

 

 

Od 2011 roku Sołectwo Parowa uczestniczy w programie Odnowa Wsi Dolnośląskiej realizowanym przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Dolnego Śląska oraz Urzędem Gminy Osiecznica.

 

Czym jest odnowa wsi ?

Według definicji - odnowa wsi to proces kształtowania warunków życia ludzi na obszarach wiejskich, którego animatorem i podmiotem jest społeczność lokalna. Oddziałuje on na standard życia i jego jakość oraz źródła utrzymania mieszkańców, jednocześnie zachowując tożsamość wsi wyrażającą się wartościami życia wiejskiego, wzmacnianiem i rozwojem dziedzictwa duchowego, kulturowego i materialnego wsi.

W praktyce oznacza to że grupa motywuje mieszkańców i realizuje różnego rodzaju inicjatywy na terenie sołectwa np. zorganizowanie wypoczynku dla dzieci podczas wakacji lub ferii zimowych, organizuje różnego rodzaju imprezy, spotkania, przedstawienia, promuje swoją miejscowość jako świetne miejsce wypoczynku, turystyki (publikacje, mapy, tablice info.), zagospodarowuje skwery,  place. Ważnym aspektem jest również zachowanie i wzmacnianie lokalnych tradycji, świąt, promowanie lokalnych produktów spożywczych itp.

 

Jak to wygląda w  Parowej ?

Pierwsze spotkanie odbyło się na początku 2011 roku z moderatorem projektu Krzysztofem Szustką, który nakreślił na czym polega cała inicjatywa. Miesiąc później uchwałą zebrania wiejskiego powołano Grupę Odnowy Wsi, wybrano lidera oraz członków. Następnie odbyła się seria spotkań na których z pomocą moderatorów wypracowano plan działania pod nazwą Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Parowa. Dokument ten analizuje zasoby,  pokazuje słabe i mocne strony naszej miejscowości oraz precyzuje jakie konkretne działania należy podjąć w celu poprawy  naszego bytu materialnego, kulturowego i duchowego. W kwietniu uchwałą zebrania wiejskiego Strategia Rozwoju Wsi została przyjęta.