PAROWA

Z lotu paralotni..

Wodny Świat

Kolory Natury

Natura

Mamy jej pod dostatkiem

Parowa

Widok z Długokątów.

Czerna Wielka

Dolina Czernej.

Cichy Zakątek...

Święte Jezioro

Użytek Ekologiczny

Wodny Świat

Święte Jezioro

Asuan

Ostoja Turystyczno-przyrodnicza

Tradycja.

Poświętne

Barwy Jesieni...

Szlaki Gwiazd

Kościół Parafialny

Przyroda

 

Bobry

Bóbr  to największy europejski gryzoń , który w Polsce objęty jest ochroną częściową. Kiedyś licznie występował w Borach Dolnośląskich, ale prawdopodobnie od roku 1787 przestał zasiedlać  nasze tereny.  Dzięki staraniom leśników  rozpoczęto reintrodukcję (ponowne  wprowadzenie gatunku  żyjącego dawniej na danym terenie) tego ssaka w trzech Nadleśnictwach, których lasy otaczają okolice Parowej. Na terenie Nadleśnictwa Świętoszów w roku 1997 zostały przesiedlone pierwsze rodziny bobrów z  ziemi łomżyńskiej.  W  roku 2003 na nieczynnym stawie brzozowym niedaleko Parowej wypuszczona  została rodzina bobrów z Puszczy Augustowskiej, następne rodziny zasiedliły Jagodzin i Kościelną Wieś. Przez tych  kilkanaście lat w okolicach Parowej cały czas widoczne były ślady bytowania bobrów. Zwiedzały one okolicę szukając dogodnych warunków do rozmnażania. Podczas tych wędrówek w niektórych miejscach  zmieniły  przebieg linii brzegowej Czernej Wielkiej.

        Obecnie bóbr jest stałym elementem naszej fauny,  o czym świadczą liczne ślady jego bytowania w różnych, czasami zaskakujących zakątkach  naszych miejscowości.  Ścięte krzewy można zauważyć przy stawie w centrum Parowej, a ogryzione drzewa odnaleźć można nierzadko  50 metrów  od drogi wojewódzkiej.  Każdy ze stawów znajdujących się w okolicach Parowej zasiedlony  lub odwiedzany jest przez bobry, które potrafią wykopać swoje nory i kanały  na grobli albo na środku drogi. Zdarzają się też  przypadki podcięcia drzew przez bobry przy liniach energetycznych i  głównych drogach leśnych. W listopadzie ubiegłego roku w leśnictwie Cisy, dwa kilometry od Parowej przeprowadzono ścinkę czterech  drzew podciętych przez bobry przy liniach średniego napięcia, a w styczniu naprawiano drogę, pod którą bóbr zrobił kanał transportowy.

       Oprócz szkód powodowanych  przez bobry warto też zwrócić uwagę na pozytywne zmiany w środowisku wywołane bytnością tych zwierząt na danym terenie. Obecność tego gatunku wpływa korzystnie  między innymi na gospodarkę wodną, zwiększenie bioróżnorodności gatunków i urozmaicenie  walorów krajobrazowych. Pomimo szkód jakie zdążają się przy coraz liczniejszym występowaniu bobrów nie tylko na terenach leśnych pamiętajmy, że jest on jednym z naszych rodzimych ssaków, który zamieszkiwał te tereny jeszcze przed nami.

 

 Materiały; Sylwester Mikołajczyk

 


 

GŁUSZEC POWRACA !

 

                Głuszec to największy polski kurak, czyli gatunek ptaka z rodziny głuszcowatych , który jeszcze do lat 70-tych ubiegłego stulecia występował dość często  na terenie Borów Dolnośląskich a jego liczebność wahała się w granicach 200-270 osobników. Można go było wtedy spotkać także w lasach wokół Parowej. Pod koniec lat 70-tych populacja głuszca  w Borach Dolnośląskich uległa gwałtownemu zmniejszeniu  w wyniku czego od roku 1995 gatunek ten został objęty  ścisłą ochroną gatunkową i strefową na terenie całego kraju, a obecnie znajduje się również w  Polsce Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek krytycznie zagrożony. Ponieważ jedna z ostoi głuszca, która znajduje się na terenie Nadleśnictwa Ruszów,  znalazła się na granicy wymarcia (w roku 2009 przebywały  tutaj tylko 4 ptaki), konieczne było podjęcie próby ratowania miejscowej populacji przy pomocy zasilenia (restytucji) osobnikami z zewnątrz.

                 Ratowaniem głuszca  zajęło się Nadleśnictwo Ruszów przy współpracy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie oraz Hodowlą Głuszca LP w Nadleśnictwie Wisła.  W ciągu czterech lat programu ratowania głuszca (2009-2012) do lasów Nadleśnictwa Ruszów wpuszczonych zostało  78 młodych ptaków z obrączkami obserwacyjnymi , z  których 60 % było wyposażonych w  nadajniki telemetryczne. Dzięki temu można było poznać teren, po którym poruszały się głuszce, a jest to obszar o powierzchni  prawie 100 tys. ha w Nadleśnictwach Ruszów, Pieńsk, Węgliniec, Świętoszów, Bolesławiec, Żagań i Wymiarki.

                 Do tej pory leśnicy odnotowali  ponad 250 przypadkowych obserwacji głuszca (także w pobliżu Parowej),  co świadczy o pierwszych sukcesach  programu czynnej ochrony tego gatunku na terenie Borów Dolnośląskich. Podczas wędrówek przez lasy pamiętajmy, że  jesteśmy tutaj tylko gośćmi a ptaki i zwierzęta mieszkają tutaj wokół i bacznie się nam przyglądają.  

 

 

 

Foto. Nadleśnictwo Ruszów

Tekst.  S. Mikołajczyk

 

buy neurontin no prescription where can i buy prevacid solutab var beställa viagra äkta viagra billigt duphaston to buy uk buy cheap antabuse buy robaxin 750 mg buy wellbutrin in australia zanaflex online buy buy prevacid otc where to buy wellbutrin online elocon uk buy buy augmentin tablets buy duphaston online buy prevacid solutab 15 mg