Przyroda

 

Bobry

Bóbr  to największy europejski gryzoń , który w Polsce objęty jest ochroną częściową. Kiedyś licznie występował w Borach Dolnośląskich, ale prawdopodobnie od roku 1787 przestał zasiedlać  nasze tereny.  Dzięki staraniom leśników  rozpoczęto reintrodukcję (ponowne  wprowadzenie gatunku  żyjącego dawniej na danym terenie) tego ssaka w trzech Nadleśnictwach, których lasy otaczają okolice Parowej. Na terenie Nadleśnictwa Świętoszów w roku 1997 zostały przesiedlone pierwsze rodziny bobrów z  ziemi łomżyńskiej.  W  roku 2003 na nieczynnym stawie brzozowym niedaleko Parowej wypuszczona  została rodzina bobrów z Puszczy Augustowskiej, następne rodziny zasiedliły Jagodzin i Kościelną Wieś. Przez tych  kilkanaście lat w okolicach Parowej cały czas widoczne były ślady bytowania bobrów. Zwiedzały one okolicę szukając dogodnych warunków do rozmnażania. Podczas tych wędrówek w niektórych miejscach  zmieniły  przebieg linii brzegowej Czernej Wielkiej.

        Obecnie bóbr jest stałym elementem naszej fauny,  o czym świadczą liczne ślady jego bytowania w różnych, czasami zaskakujących zakątkach  naszych miejscowości.  Ścięte krzewy można zauważyć przy stawie w centrum Parowej, a ogryzione drzewa odnaleźć można nierzadko  50 metrów  od drogi wojewódzkiej.  Każdy ze stawów znajdujących się w okolicach Parowej zasiedlony  lub odwiedzany jest przez bobry, które potrafią wykopać swoje nory i kanały  na grobli albo na środku drogi. Zdarzają się też  przypadki podcięcia drzew przez bobry przy liniach energetycznych i  głównych drogach leśnych. W listopadzie ubiegłego roku w leśnictwie Cisy, dwa kilometry od Parowej przeprowadzono ścinkę czterech  drzew podciętych przez bobry przy liniach średniego napięcia, a w styczniu naprawiano drogę, pod którą bóbr zrobił kanał transportowy.

       Oprócz szkód powodowanych  przez bobry warto też zwrócić uwagę na pozytywne zmiany w środowisku wywołane bytnością tych zwierząt na danym terenie. Obecność tego gatunku wpływa korzystnie  między innymi na gospodarkę wodną, zwiększenie bioróżnorodności gatunków i urozmaicenie  walorów krajobrazowych. Pomimo szkód jakie zdążają się przy coraz liczniejszym występowaniu bobrów nie tylko na terenach leśnych pamiętajmy, że jest on jednym z naszych rodzimych ssaków, który zamieszkiwał te tereny jeszcze przed nami.

 

 Materiały; Sylwester Mikołajczyk

 


 

GŁUSZEC POWRACA !

 

                Głuszec to największy polski kurak, czyli gatunek ptaka z rodziny głuszcowatych , który jeszcze do lat 70-tych ubiegłego stulecia występował dość często  na terenie Borów Dolnośląskich a jego liczebność wahała się w granicach 200-270 osobników. Można go było wtedy spotkać także w lasach wokół Parowej. Pod koniec lat 70-tych populacja głuszca  w Borach Dolnośląskich uległa gwałtownemu zmniejszeniu  w wyniku czego od roku 1995 gatunek ten został objęty  ścisłą ochroną gatunkową i strefową na terenie całego kraju, a obecnie znajduje się również w  Polsce Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek krytycznie zagrożony. Ponieważ jedna z ostoi głuszca, która znajduje się na terenie Nadleśnictwa Ruszów,  znalazła się na granicy wymarcia (w roku 2009 przebywały  tutaj tylko 4 ptaki), konieczne było podjęcie próby ratowania miejscowej populacji przy pomocy zasilenia (restytucji) osobnikami z zewnątrz.

                 Ratowaniem głuszca  zajęło się Nadleśnictwo Ruszów przy współpracy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie oraz Hodowlą Głuszca LP w Nadleśnictwie Wisła.  W ciągu czterech lat programu ratowania głuszca (2009-2012) do lasów Nadleśnictwa Ruszów wpuszczonych zostało  78 młodych ptaków z obrączkami obserwacyjnymi , z  których 60 % było wyposażonych w  nadajniki telemetryczne. Dzięki temu można było poznać teren, po którym poruszały się głuszce, a jest to obszar o powierzchni  prawie 100 tys. ha w Nadleśnictwach Ruszów, Pieńsk, Węgliniec, Świętoszów, Bolesławiec, Żagań i Wymiarki.

                 Do tej pory leśnicy odnotowali  ponad 250 przypadkowych obserwacji głuszca (także w pobliżu Parowej),  co świadczy o pierwszych sukcesach  programu czynnej ochrony tego gatunku na terenie Borów Dolnośląskich. Podczas wędrówek przez lasy pamiętajmy, że  jesteśmy tutaj tylko gośćmi a ptaki i zwierzęta mieszkają tutaj wokół i bacznie się nam przyglądają.  

 

 

 

Foto. Nadleśnictwo Ruszów

Tekst.  S. Mikołajczyk