DSC_5824W.jpg

DSC_5704w.jpg

DSC_5778W.jpg

DSC_5782W.jpg

DSC_5762W.jpg

DSC_5757W.jpg

DSC_5768W.jpg

DSC_5789W.jpg

DSC_5806W.jpg

DSC_5814W.jpg

DSC_5830W.jpg

DSC_5844W.jpg

Turystyka

 

    Parowa i okolice to niewątpliwie raj dla miłośników przyrody, grzybiarzy, wielbicieli pieszych jak i rowerowych wycieczek. Sprzyja temu duża sieć lokalnych dróg i malowniczych leśnych duktów. Warto odnotować  fakt, że jest to obszar w samym sercu Borów Dolnośląskich, objęty programem Natura 2000 . Przed wyruszeniem w trasę wato zaplanowć odwiedzenie kilku miejsc, które naprawdę warto zobaczyć. Poniżej opisujemy najciekawsze z nich : "Kamienną Górę", Użytek Ekologiczny "Święte Jezioro", Czerną Wielką, Stawy Parowskie, ruiny Nowoszowa, ostoję turystyczno-przyrodniczą "Asuan" i inne.

Jak tam dotrzeć ?

     Zapraszamy do korzystania z interaktywnej mapy Gminy Osiecznica na której zaznaczone są opisane poniżej miejsca, zaznaczone są szlaki konne, rowerowe i inne.

Link do mapy:   http://www.lobosoft.pl/osiecznica/   

 

 

 "Kamienna Góra"

    W miejscowości Parowa niedaleko starej leśniczówki została udostępniona ścieżka przyrodniczo-leśna "Kamienna Góra", która rozpoczyna się  400 metrów od parkingu leśnego   leżącego na początku wsi od strony zachodniej. Ścieżka znajduje się na terenie leśnictwa Cisy w oddziale 611 przy drodze wojewódzkiej nr 350 i trasie rowerowej Parowa - Jagodzin (szlak zielony). Trasa ścieżki została wyznaczona najciekawszymi miejscami kamiennego wzgórza na którym kiedyś wydobywano kwarcyty i inne skały, które można rozpoznać przy tablicy nr 5. Główny szlak niebieski ma długość 1400 metrów i 9 tablic tematycznych, dodatkowy czerwony (300 metrów) biegnie po terenie starego nieczynnego kamieniołomu.

                             

 Kamienna wieża

 

 

Ścieżka przeznaczona jest dla grup pieszych oraz turystów indywidualnych w każdym wieku do zwiedzania indywidualnie lub z pracownikiem służby leśnej. Ponieważ szlak biegnie przez tereny leśne, każdy odwiedzający znajdzie tutaj coś interesującego dla siebie. Na trasie można rozpoznać 16 gatunków drzew lasotwórczych oraz dużą ilość krzewów i krzewinek. Spotkamy tutaj (oczywiście w sezonie) kilka rzadkich i zapomnianych grzybów jadalnych a także ciekawe formy i kształty jakie mogą tworzyć drzewa. Poznamy tutaj także budowę geologiczną wzniesienia i rozpoznamy pozostałe skały występujące na Dolnym Śląsku. Widoczne są tutaj naturalne procesy rozpadu skał, wietrzenia biologicznego i sukcesji ekologicznej. Dzieci i młodzież szkolna może zapoznać się z różnymi etapami powstawania drzewostanu, gatunkami leśnymi lub przeprowadzić lekcje przyrody w terenie.

 

 Galeria zdjęć z "KAMIENNEJ GÓRY"

Materiały - Sylwek M.

 


 

 Użytek Ekologiczny  "Święte Jezioro"

    Obszar  o powierzchni  157 hektarów  śródleśnych podmokłych łąk i rozlewisk z rzadkimi gatunkami  ptaków i roślin. Na obiekcie znajduje się ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, dwa miejsca postoju - jedno z pomostem a drugie z wysoką wieżą widokową, z której możemy obserwować pobliskie mokradła. Cierpliwi obserwatorzy mogą spotkać tu polującego  bielika, błotniaki i kanię rudą oraz całą gamę ptaków środowiska wodno-błotnego, m.in. żurawia, czaplę i wiele gatunków kaczek. Tuż przy ścieżce można obejrzeć żeremia i ślady żerowania bobra.

Użytek znajduje się na terenie Nadleśnictwa Świętoszów. Czas dojazdu z centrum Parowej - rowerem 15-25 min. pieszo  30-45 min.

 

Co to jest użytek ekologiczny ?

Użytek ekologiczny to jedna z form ochrony przyrody w Polsce.  Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym.
W Polsce znajduje się 6686 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni ok. 45 tys. ha.

 

 

 

Galeria zdjęć "Świete Jezioro"

 

Materiały i foto - Piotr Koza

 


 

Zielona ścieżka rowerowa.

    Ścieżka rowerowa, która jest  oznakowana zielonym ukośnym pasem na białym tle, zaczyna się w centrum Parowej (plac przed Szkołą Podstawową) i prowadzi drogą wojewódzką aż do zjazdu na agroturystykę i ścieżkę przyrodniczą "Kamienna  Góra".

Dalej ścieżka biegnie starym traktem leśnym przez 8 kilometrów  aż do  wsi Jagodzin,  gdzie przecina drogę Ruszów-Węgliniec. Następnie prowadzi  4,5 kilometra przez leśne  tereny  Nadleśnictwa Ruszów do miejsca gdzie wypływa Źródełko  Elżbiety,  niedaleko drogi Piaseczna - Zgorzelec.

Główna trasa z Parowej do Źródełka Elżbiety za miejscowością Piaseczna liczy 12,5 km.

 Na trasie możemy zwiedzić  wiele ciekawych zakątków Borów Dolnośląskich.  Na początku trasy (zjazd  z drogi asfaltowej)  można zaparkować rowery przy Agroturystyce Leśna Chata i przemierzyć  ścieżkę przyrodniczą "Kamienna  Góra". Z drogi asfaltowej  ścieżka rowerowa biegnie starą drogą wykonaną z miejscowych kwarcytów i żwirów, która miejscami biegnie 2 metry nad bagnami i uroczyskami , aż do Torfowiska pod Parową. 

Tutaj, po uprzednim  skręcie  w prawo,  zobaczymy początek  dodatkowej trasy  (nr 2), która biegnie przez Jeleni Potok. Jest to  miejsce odpoczynku przy oczku wodnym, które znajduje się na byłym  stawie w otoczeniu okazałych dębów i tajemniczych dwóch głazów.  Trasa dodatkowa ( o długości 2 km) kończy się przy parkingu leśnym, który znajduje się na końcu miejscowości Parowa.

W pobliżu trasy zielonej ścieżki rowerowej  możemy rozpoznać kilka ciekawych i chronionych roślin: owadożerne rosiczki, pływającą czermień błotną i obficie kwitnące bagno, wełnianki , wrzosy  oraz atlantycką krzewinkę - wrzosiec  bagienny. Po 3 kilometrach jazdy na trasie spotkamy kolejne niezwykłe miejsce. Jest to stara dąbrowa (dawna nazwa Stockeichen),  w której kiedyś na środku drogi rósł  najgrubszy  dąb prowincji śląskiej. Obok  tego drzewa leży rozkładający się  pień innego dębu o wymiarach pomnikowych, który poległ od pioruna. Po drugiej  stronie drogi znajduje się pamiątkowy kamień, na którym wyryto datę nieznanego nam wydarzenia.  Na temat historycznych miejsc znajdujących się na trasie ścieżki możemy  przeczytać w wielu opracowaniach.

Wyznaczono  także trasę ścieżki prowadzącej z Parowej przez Ołobok  do największego okolicznego stawu  Wolno-Stary.  Długości tej trasy to około 5 km, ale istnieje  możliwość wydłużenia trasy  o odcinek długości około 4 km. Ścieżka prowadziłaby wtedy aż do miejscowości Stary Węgliniec . Informacja o zjeździe na tę trasę na terenie Nadleśnictwa Węgliniec widnieje przy drodze wojewódzkiej przy drogowskazie -  Ołobok  0,4, który znajduje się na zachodnim końcu Parowej.

 

 

Galeria zdjęć  "Zielona Ścieżka Rowerowa"

 

Materiały; Sylwester Mikolajczyk


 

Czerna Wielka

       Od czasów średniowiecza rzeka była źródłem napędu  ( za pośrednictwem kół wodnych)  licznie istniejących kuźnic, hamerni  i młynów. Obecnie rzeka zasila w wodę stawy parowskie (Stawy Urocze) i jest również siedliskiem bobrów. Na szczególną uwagę  zasługuje dolny odcinek rzeki  (za miejscowością Poświętne)  niezwykle malowniczy o naturalnym biegu. Ze względu na ten sam kierunek odwiedzenie tego miejsca można połączyć z wyprawą na Święte Jezioro lub połączyć z questingiem o Poświętnym (informacje w zakładce Questing).  Miłośników dawnych czasów mogą zainteresować rozległe ruiny dawnego młyna przy moście na Poświętnym, oraz ruiny dawnych poniemieckich gospodarstw, które można obserwować tuż przy drodze.  Na przełomie 2013/2014 roku został przebudowany fragment drogi wzdłuż Czernej, a w ramach programu małej retencji powstał niewielki malowniczy zbiornik, świetne miejsce na postój czy piknik na łonie natury.    Czas dojazdu rowerem na dolny odcinek rzeki  25-45 min.*

 

Foto i materiały: Piotr Koza

 


 

Stawy Parowskie

    Pierwsze wzmianki  o rybołówstwie na stawie "Wolno Stary" (Nadleśnictwo Węgliniec) pochodzą z 1329 roku.  Obecnie hodowla ryb (głównie karpia) jest prowadzona na kilkunastu stawach rozsianych w lasach wokół Parowej  o łącznej powierzchni 540 hektarów. Pomimo ich hodowlanego przeznaczenia kilka z nich to niezwykle urokliwe miejsca (Wolno-Stary, Wolno-Nowy, Żurawi ) a ich wygląd i linia brzegowa przypomina raczej sporej wielkości jeziora. Podobnie jak Świętym Jeziorze można tu obserwować całą gamę zwierząt i ptaków środowiska wodnego. Ze względu na położenie w środku lasów najlepiej skorzystać z pomocy przewodnika np. z gospodarstw agroturystycznych. Czas dojazdu rowerem na staw Wolno-Stary 20-30 min.*

 

 

 Od lewej staw Wolno-Stary, Wolno-Nowy, Czapli, Żurawi z charakterystyczną wyspą.

 

Foto i materiały: Piotr Koza


 

Nowoszów.

     Wyprawa do Nowoszowa z pewnością zainteresuje entuzjastów historii, tajemnic, jaki i miłośników przyrody. Nieistniejący już Neuhaus (nazwa przedwojenna) to wieś, o której wzmianki pochodzą już ze średniowiecza w związku z budową warowni przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II. Do końca II Wojny Świtowej miejscowość była dobrze rozwinięta społecznie i gospodarczo. Znajdowały się tu knajpy, młyn, szkoła, kościół, gospodarstwa rolne.  Czasem sądu i końca Nowszowa  był luty 1945 roku, kiedy to Armia Czerwona wkroczył do wsi i brutalnie rozprawiła się z mieszkańcami nie szczędząc nikogo.  Po wojnie nie doszło do zasiedlenia a budynki były sukcesywnie rozbierane na odbudowę miast i okolicznych wsi. Ruiny po Nowoszowie ciągną się od miejscowości Poświętne, przy drodze wiodącej  wzdłuż Czernej Wielkiej.  Możemy tu zobaczyć pozostałości po kilkudziesięciu gospodarstwach domowych, budynkach publicznych i  gospodarczych.  Przy niektórych ruinach zobaczymy tabliczki ostrzegawcze z zakazem wstępu, to miejsca gdzie oprócz murów zachowały się piwnice. I tutaj lepiej nie wchodzić, bo można stracić grunt pod nogami i to dosłownie !  Z roku na rok,  przyroda pochłania te miejsca  i pewnie za parę dekad nie będzie po nich śladu.  Kto wie, może za kilka wieków będzie to przedmiot badań archeologicznych, gdy przy okazji budowy nowej drogi czy mostu maszyny odkryją  to co zakrył las.  

 

Pozdrowienia z Nowoszowa !!!  (na pocztówce: gospoda, młyn, szkoła i leśniczówka)

 

Współczesna "pocztówka"....

 

 

 

Cmentarz w środku lasu.

   Nekropolia Nowoszowa (a właściwie jej pozostałości) to miejsce oddalone o ponad 11 km od Parowej w najgłębszych leśnych ostępach Borów Dolnośląskich (administracyjnie już  teren woj. Lubuskiego). I co ciekawe to cmentarz może stać się obiektem, który może przypominać istnieniu tej wsi.  Od jakiegoś czasu są tu prowadzone zabiegi w celu zabezpieczenia tego miejsca (inicjatywa Nadleśnictwa lub osób prywatnych). Na pustym dotąd cokole pojawiła się pionowa tablica, na której szczycie zamontowano wyrzeźbiony w piaskowcu krzyż. Teren został ogrodzony żerdziami wokół których posadzono małe świerki. Na cmentarzu zachowało się klika tablic nagrobnych, zapadnięte grobowce oraz fragment kamiennego ogrodzenia. Na cokole pod krzyżem pojawiają się znicze, wyraz pamięci i modlitwy dla pochowanych tu ludzi.

 

 

Czerna Wielka i Czerwony Most.

    Czerwony Most to oczywiście nazwa lokalna (łatwo się domyśleć dlaczego) i znajduje się około 300 m od cmentarza. Spełnia on nadal swoją funkcje i pomimo blisko stu lat od budowy i braku konserwacji nadal jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Z pewnością to najstarsza część Nowoszowa, o czym mogą świadczyć pozostałości po budynkach (w tym po średniowiecznym kościele), których wokół mostu jest dość sporo. Jak podają niektóre źródła, niedaleko na południowy-wschód od mostu miała powstać w 1366 roku graniczna warownia, która  wraz z zamkiem w Kliczkowie i zamkiem Czocha należała do systemu obronnego księstwa jaworsko- świdnickiego. Pozostałości po warowni były ponoć  widoczne jeszcze na początku ubiegłego stulecia.

  Od zarania dziejów ludzie tworzyli swoje osady przy rzekach. Nie inaczej było w Nowoszowie, gdzie Czerna Wielka była źródłem wody jak i napędu dla istniejących tu kuźni, młynów, hamerni i elektrowni (ta była przy moście w pobliskim Poświętnym). Teraz to niezwykle ciekawe miejsce pod względem krajobrazowym jak i przyrodniczym. Czerna Wielka ze specyficznym, rdzawym zabarwieniem dna płynie tu w zupełnie naturalny sposób bez jakiekolwiek regulacji czy oczyszczania z przewróconych drzew. W dolinie rzeki napotkamy niewielkie rozlewiska, mokradła i zanikające starorzecza.

Czas dojazdu rowerem 35-45 min.

 

Na zdjęciach: pozostałości po budynkach, cmentarz, Czerwony Most i Czerna Wielka.

Materiał i foto: Piotr Koza

-----------------------------------------------------------------------------

 

Asuan - Ostoja Turystyczno-przyrodnicza (w opracowaniu)

 

 Agroturystyka

 

"Leśna Chata"

Agroturystyka Leśna Chata - położona jest w cichej i spokojnej okolicy, wśród drzew w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki przyrodniczej Kamienna Góra. Obiekt czynny cały rok, do dyspozycji gości kuchnia z pełnym wyposażeniem. Dla aktywnych: polowania, jazda konna w siodle, rowerowe szlaki turystyczne, spływy kajakowe, możliwość grzybobrania, możliwość wędkowania.

Parowa 161, tel. 75 732-18-80,  696-921-909   http://www.lesnachata-parowa.superturystyka.pl/

 

 

Agro-Relax

Agro-Relax - ciche spokojne miejsce wśród drzew  z niewielkim stawem. Dla gości: miejsca noclegowe, pełne wyżywienie, smaczna domowa kuchnia, dużo własnych produktów: chleb, wędliny, jaja, nabiał,  warzywa, owoce prosto z drzewa. Tutaj można zorganizować biesiadę, spotkanie integracyjne przy kapeli z pieczonym baranem, dzikiem lub prosiakiem. Agroturystyka oferuje warsztaty kulinarne  "Od ziarenka do bochenka" a dla aktywnych Quest "Leśnymi smakami w Bronowcu"

Bronowiec 19  tel. 510912103, www.agro-relax.com